Menštruačné nohavičky až -32 %
Menštruačné nohavičky až -32 %
Menštruačné nohavičky až -32 %

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

vydané internetovým obchodom pre predaj tovaru a služieb www.maluna.sk 

Majiteľ obchodu MALUNA:

Má Luna s.r.o.
Dolní náměstí 642/9 466 01 Jablonec nad Nisou
Česká republika
IC: 07805128
DIC: CZ07805128
Platiteľ DPH
Spoločnosť Má Luna s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 43008.
Na čele spoločnosti stojí: Ilona Bittnerová
Kontaktné údaje:
info@maluna.cz


Prevádzkovateľ obchodu MALUNA:
DaniDarx s.r.o.
Sokolovská 971/193 190 00 Praha 9
Česká republika
IC: 24209139
DIC: CZ24209139
Platiteľ DPH.
Spoločnosť DaniDarx s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou C 188831.
Na čele spoločnosti stojí: Ruslan Skopal
Kontaktné údaje:
info@maluna.cz 

Ochranu osobných údajov neberieme na ľahkú váhu. V týchto zásadách sa dozviete, za akým účelom, z akého dôvodu a akým spôsobom Vaše Osobné údaje spracovávame. Nájdete tiež informácie o tom, aké sú Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Pokiaľ budete mať akékoľvek ďalšie otázky ohľadom spracovania Vašich Osobných údajov, prosím kontaktujte nás na e-mail info@maluna.sk.

Niektoré Osobné údaje potrebujeme na uzatvorenie a plnenie Zmluvy, niektoré Osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu. Pri niektorých Osobných údajoch nám ich spracovanie prikazuje zákon (napríklad vedenie účtovníctva). V niektorých prípadoch používame Spracovateľov, ktorí môžu mať prístup k Vašim Osobným údajom. Ide napríklad o účtovné spoločnosti alebo marketingových špecialistov. V prípade, keď to bude potrebné, si od Vás na spracovanie osobných údajov vyžiadame súhlas.

Kedy sme správcom? Vo vzťahu k Užívateľom sme správcom Osobných údajov. Zverili ste nám niektoré údaje o sebe (napr. Vaše meno a e-mail) za účelom registrácie v E-shope. Prehľad spracovaných Osobných údajov vrátane dôvodov na ich spracovanie nájdete nižšie. Pokiaľ by bolo čokoľvek nejasné, neváhajte sa nám ozvať na e-mail info@maluna.sk

Aby bol text prehľadnejší, zjednodušíme vám čítanie niekolkymi pojmami, ktoré v týchto Zásadách ochrany osobných údajov používame:

E-shop internetový obchod prevádzkovaný prevádzkovateľom, dostupný na www.maluna.sk;

GDPR Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679;

Obchodné oznámenie spravidla e-mailová správa alebo sms odoslaná Užívateľovi za účelom propagácie obdobných výrobkov a služieb;

Osobné údaje akékoľvek informácie o Užívateľovi, na základe ktorých ho možno priamo alebo nepriamo identifikovať;

Zmluva záväzok obsahujúci celý rad práv a povinností (našich i Vašich), ktorý spoločne uzatvárame na základe vašej Objednávky na E-shope alebo môže ísť o zmluvu o realizácii diela;

Užívateľ fyzická osoba, ku ktorej sa vzťahujú Osobné údaje, najčastejšie pôjde o zákazníka alebo o potenciálneho zákazníka, prípadne užívateľa našich webových stránok, označovaný aj ako „Vy“;

Spracovateľ vykonáva činnosti spracúvania Osobných údajov na základe zmluvy alebo iného poverenia pre prevádzkovateľa;

Spracúvanie Osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií s Osobnými údajmi alebo súbormi Osobných údajov, ktorá je vykonávaná pomocou alebo bez pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírením alebo akýmkoľvek iným sprístupnením, zariadením alebo skombinovaním, obmedzením, výmazom alebo zničením;

Zvláštne kategórie Osobných údajov tieto osobné údaje nespracovávame. Ide o údaje, ktoré chápeme ako tie, ktoré sú citlivejšie. Týkajú sa napríklad toho, aký je Váš etnický pôvod, aká je Vaša sexuálna orientácia, či ste v odboroch alebo ako ste na tom zdravotne a aká je Vaša viera. Za zvláštnu kategóriu údajov sú považované aj genetické a biometrické údaje, pokiaľ sú spracovávané za účelom jedinečnej identifikácie fyzickej osoby.

1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME A AKO?

Ako spracovávame Vaše osobné údaje? Vaše Osobné údaje spracovávame iba v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu, na ktorý boli údaje zhotovené a pri ich spracovaní dodržiavame bezpečnostné technické a organizačné pravidlá. Proces spracovania Osobných údajov je automatizovaný, ale nevykonáva profilovanie. Konkrétne účely spracovania údajov a kategórie osobných údajov, ktoré na jednotlivé účely spracovávame sú rozpísané v nasledujúcej časti.

→ Meno a priezvisko, kontaktné údaje (najmä e-mail, telefónne číslo).  → Poznámka k objednávke a iné informácie, ktoré nám poskytnete v rámci komunikácie s nami (najmä sa bude jednať o Vaše otázky a odpovede na Vaše otázky, komunikácia s Vami).

→ Cookies a IP adresa, údaje o aktivitách (vrátane informácií o Vašom zariadení alebo operačnom systéme).

→ Fakturačné údaje a bankové spojenie (údaje nevyhnutné na vedenie účtovníctva a realizáciu platieb). →Recenzia (meno a priezvisko alebo prezývka, e-mail a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré uvediete ako súčasť recenzie).

→ Vami pridané komentáre k našim príspevkom na sociálnych sieťach (najmä Facebook, Instagram), ako aj meno (prezývka) Vášho profilu na týchto sociálnych sieťach a Vami verejne prístupné informácie na Vašich profiloch.       → Recenzie (meno a priezvisko alebo prezývka, e-mail a ďalšie údaje, ktoré oznámite v rámci recenzie).

→ Osobné údaje, ktoré nám zverujete v rámci nami organizovaných súťaží (najmä meno a priezvisko, prezývka na sociálnej sieti, e-mail, telefónne číslo).

Zvláštne kategórie Osobných údajov. Žiadne Osobné údaje citlivej povahy o Vás nespracovávame.

A. POUŽÍVATELIA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNOK

Pokiaľ navštívte naše Webové stránky, spracovávame Vaše Osobné údaje na účely uvedené v tejto tabuľke. V prípade záujmu sa môžete na Webových stránkach alebo cez email prihlásiť k odberu obchodných oznámení či obdobného propagačného materiálu, ktorý pripravujeme pre prípadných záujemcov o náš tovar. Pre prihlásenie na odber obchodného oznámenia je nutné, aby ste nám s Vaším súhlasom poskytli niektoré svoje osobné údaje na ich spracovanie.

Prečo? Aké údaje? Ako? Ako dlho?
Návšteva Webových stránok. Zaistenie základných funkcií našich Webových stránok, analytikov, zlepšovania našich služieb. Osobné údaje spracovávame taktiež aby sme Vám mohli zobrazovať relevantný obsah alebo našu reklamu na iných webových stránkach. Preferencie môžete nastaviť v cookie lište. Právnym titulom pre spracovanie Osobných údajov súhlas (analytika, marketingové cookies) alebo náš oprávnený záujem (nevyhnutné cookies). Informácie o tom, kedy a ako navštívite a prezeráte si naše Webové stránky, môže ísť o: IP adresu, dátum a čas prístupu na našu Webovú stránku, informácie o Vašom internetovom prehliadači, operačný systém či nastavenie Vášho jazyka, históriu Vášho správania na Webových stránkach. Ak navštívite naše Webové stránky cez mobilný telefón, môžeme tiež spracovávať dáta o Vašom telefóne. Cookies alebo iné technológie pre sledovanie správania Užívateľa. Dĺžka spracovania sa líši podľa jednotlivých druhov cookie. Niektoré spracovávajú údaje iba po dobu návštevy, niektoré po dobu dlhšiu. Viac informácií nájdete v cookie policy.
Komunikácia so zákazníckou podporou, žiadosti a sťažnosti. Odoslaním dotazu vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním Osobných údajov za účelom vybavenia dotazu. Meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail. Za účelom vybavenia dotazu spracovávame Osobné údaje, ktoré sú na jeho vybavenie nevyhnutné. Komunikácia prebieha po telefóne, e-maile, alebo priamo na našom Webe. Uzatvorené otázky sú pravidelne mazané, najneskôr však za 3,5 roka od položenia dotazu.

Zasielanie obchodných oznámení (priamy marketing). Vyslovili ste súhlas so zasielaním newsletterov. Pokiaľ nechcete newsletter dostávať, môžete sa odhlásiť v pätičke e-mailu.

Organizujeme súťaže. Aby sme súťaž mohli vyhodnotiť, vyhlásiť a zverejniť víťaza na našich webových stránkach a na sociálnych sieťach. Udeľujete súhlas na účasť na súťaži.

Meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail.

Jméno, příjmení, adresa, přezdívka,  telefonní číslo, e-mailová adresa nebo jiné údaje, které mohou být upřesněny podmínkami soutěže.

Posielame newsletter, v ktorom informujeme o našom tovare, službách a novinkách.

Dobrovolně nám sdělujete Osobní údaje při zapojení do soutěže na sociálních sítích.

Údaje sú spracovávané po dobu 2 rokov od posledného aktívneho prezretia newslettera, pokiaľ sa neodhlásite skôr.

Údaje jsou zpracovávány po dobu 2 let od posledního skončení soutěže, pokud svůj souhlas neodvoláte dříve - nebo jiná doba, pokud je uvedena v podmínkách soutěže odlišně.

B. ZÁKAZNÍCI

Ak sa rozhodnete kúpiť od nás, vaše osobné údaje budeme potrebovať na spracovanie vašej objednávky. Ak máte záujem, môžete sa na webovej stránke alebo prostredníctvom e-mailu zaregistrovať na zasielanie obchodných oznámení alebo podobných propagačných materiálov, ktoré pripravujeme pre existujúcich zákazníkov.

Prečo? Aké údaje? Ako? Ako dlho?

Návšteva Webových stránok.

Zaistenie základných funkcií našich Webových stránok, analytikov, zlepšovania našich služieb. Osobné údaje spracovávame taktiež aby sme Vám mohli zobrazovať relevantný obsah alebo našu reklamu na iných webových stránkach. Preferencie môžete nastaviť v cookie lište. Právnym titulom pre spracovanie Osobných údajov súhlas (analytika, marketingové cookies) alebo náš oprávnený záujem (nevyhnutné cookies).
informácie o tom, kedy a ako navštívite a prezeráte si naše Webové stránky, môže ísť o: IP adresu, dátum a čas prístupu na našu Webovú stránku, informácie o Vašom internetovom prehliadači, operačný systém či nastavenie Vášho jazyka, históriu Vášho správania na Webových stránkach. Informácie o Vašom správaní na Webe sú však z dôvodu Vášho maximálneho súkromia anonymizované. Pokiaľ navštívite naše Webové stránky cez mobilný telefón, môžeme tiež spracovávať dáta o Vašom telefóne. Cookies alebo iné technológie pre sledovanie správania Užívateľa. Dĺžka spracovania sa líši podľa jednotlivých druhov cookie. Niektoré spracúvajú údaje iba po dobu session (návštevy), niektoré po dobu dlhšiu. Viac informácií nájdete v Cookie Policy.
Organizujeme súťaže. Aby sme súťaž mohli vyhodnotiť, vyhlásiť a zverejniť víťaza na našich webových stránkach a na sociálnych sieťach. Udeľujete súhlas na účasť na súťaži. Jméno, příjmení, adresa, přezdívka,  telefonní číslo, e-mailová adresa nebo jiné údaje, které mohou být upřesněny podmínkami soutěže. Dobrovolně nám sdělujete Osobní údaje při zapojení do soutěže na sociálních sítích. Údaje jsou zpracovávány po dobu 2 let od posledního skončení soutěže, pokud svůj souhlas neodvoláte dříve - nebo jiná doba, pokud je uvedena v podmínkách soutěže odlišně.

Vybavenie Objednávky.

Aby ste mohli nakúpiť tovar na našom e-shope, je potrebné prejsť procesom Objednávky. Dokončením Objednávky je Zmluva medzi nami uzavretá. Ide o plnenie Zmluvy.

V priebehu Objednávky zadávate Vaše meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, kontaktnú a doručovaciu adresu, fakturačné údaje, prípadne údaje do poznámky.

Tieto údaje nám poskytnete pri vyplnení buď v rámci registrácie k užívateľskému účtu alebo v priebehu Objednávky. Údaje sú spracovávané po dobu trvania Zmluvy, alebo do ich odovzdania a následne po dobu 4 rokov od skončenia Zmluvy.
Reklamácia. Za účelom vybavenia reklamácie budeme spracovávať niektoré osobné údaje, aby sme dodržali zákonnú povinnosť a tiež plnili uzavretú Zmluvu. Meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, údaje o uzavretej Zmluve, doručenie a nevyhnutné údaje o platbách. Tieto Osobné údaje nám poskytujete v za účelom nákupu tovaru na našom e-shope, my Objednávku vybavíme a potom plníme zákonom alebo Zmluvou stanovenú povinnosť. Vaše Osobné údaje budeme spracovávať po dobu trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami a následne po dobu 4 rokov od jeho ukončenia.

Užívateľský účet.

Pokiaľ si vytvoríte užívateľský účet, budeme Vaše Osobné údaje spracovávať v nevyhnutnom rozsahu. Osobné údaje spracovávame na základe uzatvorenej Zmluvy.
Údaje vyplnené pri registrácii, najmä sa jedná o Váš e-mail a ďalšie kontaktné údaje (viď vyššie). Rozsah spracovania Osobných údajov sa môže líšiť v závislosti na tom, ktoré Osobné údaje vo svojom Užívateľskom účte vyplníte. Tieto údaje nám poskytnete pri zakladaní užívateľského účtu. Vaše Osobné údaje na tento účel spracovávame po dobu existencie užívateľského účtu a následne po dobu 4 rokov.

Komunikácia so zákazníckou podporou, žiadosti a sťažnosti.

Odoslaním dotazu vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním Osobných údajov za účelom vybavenia dotazu, prípadne sú Osobné údaje spracovávané na základe uzavretej Zmluvy.
Meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, číslo faktúry a užívateľský účet. Komunikácia so zákazníckou podporou prebieha po telefóne, e-maile, cez Facebook alebo priamo na našom Webe. Uzatvorené otázky a sťažnosti sú pravidelne mazané, najneskôr však za 3,5 roka od otázky alebo vybavenia sťažnosti.

Priamy marketing, najmä zasielanie obchodných oznámení. U našich zákazníkov môžeme newsletter posielať na základe oprávneného záujmu na zlepšovanie a propagovanie nášho tovaru a služieb alebo tým, ktorí so zasielaním vyslovili súhlas.

Meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail a užívateľský účet. Posielame newsletter, v ktorom informujeme o našom tovare, službách a novinkách. Údaje spracovávame po dobu trvania zÚdaje sú spracovávané po dobu 2 rokov od posledného aktívneho prezretia newslettera, pokiaľ sa neodhlásite skôr. Pokiaľ nechcete newsletter dostávať, môžete sa odhlásiť v pätičke e-mailu.mluvného vzťahu zákazníka s nami a následne po dobu 4 rokov od jeho ukončenia.
Hodnotenie spokojnosti. Máme oprávnený záujem na tom zistiť, či ste boli spokojní s našimi službami a taktiež objednaným tovarom z nášho e-shopu. Meno, priezvisko, e-mail zákazníka a informácie o objednanom tovare. So svojimi skúsenosťami s nákupom a jednotlivým tovarom sa môžete podeliť v sekcii Recenzie na našich webových stránkach. Zároveň, pokiaľ s tým nevyslovíte nesúhlas, Vašu skúsenosť zisťujeme prostredníctvom dotazníka na našom E-shope, ktorý Vám zašleme krátko po Vašom nákupe. Údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami a následne po dobu 4 rokov od jeho ukončenia.
Recenzia. Ak sa rozhodnete napísať verejnú recenziu našich produktov, najmä prostredníctvom webu Heureka, súhlasíte so zverejnením recenzie vrátane vášho mena alebo prezývky, textu recenzie, počtu hviezdičiek a prípadne vloženého obrázka alebo fotografie a so spracovaním ďalších potrebných osobných údajov. Meno, priezvisko, e-mail zákazníka a všetky vložené fotografie alebo videá a iné osobné údaje uvedené v texte recenzie Dobrovoľne nám poskytujete svoje osobné údaje na účely napísania recenzie a jej uverejnenia. Recenzie sa zadávajú až do odvolania vášho súhlasu, všetky osobné údaje spracúvame maximálne 5 rokov.

Účtovníctvo. Na základe uzatvorenej Zmluvy nám uhradíte kúpnu cenu tovaru a dopravy. Vystavujeme Vám účtovné a daňové doklady, ktoré následne archivujeme a ďalej s nimi pracujeme pre potreby riadneho vedenia nášho účtovníctva a plnenia zákonných povinností. Údaje na faktúre: meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, či iná identifikácia Užívateľa a podrobnosti o plnení podľa Objednávky. Údaje na daňovom doklade: meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, či iná identifikácia Užívateľa a podrobnosti o objednanom tovare. Po vyplnení platobných informácií v profile si tieto údaje uložíme, aby sme vytvorili faktúru. Plníme zákonnú povinnosť. Máme zo zákona povinnosť archivovať účtovné doklady a účtovné záznamy (faktúry) po dobu 5 rokov začínajúcich koncom účtovného obdobia, ktorého sa týkajú. Máme tiež povinnosť uchovať faktúru po dobu 3 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť súvisiaca s faktúrou. Tiež máme povinnosť archivovať daňové doklady po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo.

Dodržiavanie zákonných povinností.

V určitých prípadoch musíme spracovávať Vaše osobné údaje za účelom splnenia povinností stanovených zákonom.

Najmä sa môže jednať o meno, priezvisko, e-mailovú adresu, fakturačné údaje, či inú identifikáciu Užívateľa. Vaše Osobné údaje v tomto prípade spracovávame, aby sme dodržali platné právne predpisy (plnenie zákonnej povinnosti). Vaše Osobné údaje spracovávame po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.

2. KTO SÚ NAŠI SPRACOVATELIA?

Spracovatelia. Používame iba preverených Spracovateľov, s ktorými máme uzavretú písomnú zmluvu, a ktorí nám poskytujú minimálne rovnaké záruky ako my Vám. Ide iba o Spracovateľov, ktorí sú z Európskej únie, prípadne do krajín, ktoré boli vyhlásené a uznané za bezpečné, alebo do krajín s ktorými máme uzavreté štandardné zmluvné doložky v súlade s čl. 46 GDPR a ktorí poskytujú Vašim Osobným údajom porovnateľnú úroveň ochrany ako v prípade použitia GDPR a slovenských právnych predpisov. Všetci títo naši Spracovatelia sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a nesmú využiť poskytnuté Osobné údaje na žiadne iné účely, než na ktoré sme ich sprístupnili v súlade s tými zásadami. Konkrétne Spracovatelia sú uvedení na tomto odkaze. Na Vaše vyžiadanie uvedieme podrobnosti týkajúce sa každého jednotlivého dôvodu a účelu spracúvania Osobných údajov. V prípade potreby nás kontaktujte na e-mail

Zákonné povinnosti. Osobné údaje môžeme okrem našich Spracovateľov odovzdať tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo v reakcii na zákonné požiadavky orgánov verejnej moci či na vyžiadanie súdu v súdnych sporoch.

3. AKÉ OPATRENIA SME PRIJALI NA OCHRANU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Technické opatrenia. Prijali sme a zaväzujeme sa udržiavať vhodné technické opatrenia s prihliadnutím na stav techniky, náklady na vykonanie, povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania Osobných údajov aj na rôzne pravdepodobné a rôzne závažné riziká pre Užívateľa, a to vo všetkých oblastiach, kde dochádza k spracovaniu osobných údajov (najmä prevádzka webových stránok, prevádzka E-shopu, zamestnanecká agenda, komunikácia so zákazníkmi). Medzi prijaté technické opatrenia patria:

  • pravidelne zálohujeme dáta;
  • aktualizujeme antivírusové softvérové systémy;
  • používame zabezpečený https protokol;
  • naše dáta na serveroch sú šifrované šifrujeme dáta pomocou SSL/TLS pre všetky prenosy údajov
  • prístupové heslá do informačných systémov a oprávnenia na prístup sú kontrolované na úrovni jednotlivcov

Organizačné opatrenia. Prijali sme a zaväzujeme sa udržiavať nasledujúce opatrenia:

  • naši zamestnanci sú zaviazaní mlčanlivosťou;
  • naši zamestnanci sú riadne preškolení a tiež ďalej pravidelne školení ohľadom GDPR a oboznámení s pravidlami bezpečnej práce na pracovných zariadeniach;
  • Prístupy do všetkých systémov vrátane informačného systému sú personalizované a kryté bezpečnými heslami;
  • informačný systém eviduje logy, aby sme mohli kontrolovať prístup zamestnancov k jednotlivým Osobným údajom Užívateľov.

C. KEDY PREDÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE TRETÍM STRANÁM?

Vaše Osobné údaje môžu byť odovzdané našim obchodným partnerom (spracovateľ) alebo iným tretím osobám, ak to vyžaduje zákon.

Spracovateľ. Používame iba preverených spracovateľov, s ktorými máme uzavretú písomnú zmluvu, a ktorí nám poskytujú minimálne rovnaké záruky ako my Vám. Ide iba o spracovateľov, ktorí sú z Európskej únie, prípadne do krajín, ktoré boli vyhlásené a uznané za bezpečné, alebo do krajín s ktorými máme uzavreté štandardné zmluvné doložky v súlade s čl. 46 GDPR a ktorí poskytujú Vašim Osobným údajom porovnateľnú úroveň ochrany ako v prípade použitia GDPR a slovenských právnych predpisov. Všetci títo naši spracovatelia sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a nesmú použiť poskytnuté Osobné údaje na žiadne iné účely, než na ktoré sme ich sprístupnili v súlade s tými zásadami. V prípade potreby nás kontaktujte na e-mail info@maluna.sk.

Zákonné povinnosti. Osobné údaje môžeme mimo spracovateľa odovzdať tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo v reakcii na zákonné požiadavky orgánov verejnej moci či na vyžiadanie súdu v súdnych sporoch.

4. AKÉ MÁTE PRÁVA A MOŽNOSŤ PODAŤ ŽIADOSŤ O OCHRANU ÚDAJOV?

Ako nás môžete kontaktovať? E-mailom na info@maluna.sk alebo na adresu nášho sídla.

Kedy Váš dotaz vybavíme? Odpovieme Vám najneskôr do jedného mesiaca. Ak by poskytnutie informácií ohrozilo súkromie iných osôb, alebo by poskytnutie bolo neprimerané rizikám či nákladom na ich poskytnutie, je možné, že vám nebudeme môcť vyhovieť. Na vybavenie vašej žiadosti môžeme potrebovať overiť vašu totožnosť. V prípade opakovanej žiadosti bude prevádzkovateľ oprávnený za kópiu Osobných údajov účtovať primeraný poplatok.

Právo na prístup Potvrdíme, či spracovávame vaše Osobné údaje. Máte právo na informácie o účeloch spracovania, kategóriách osobných údajov, príjemcoch, ktorým sú sprístupnené, dobe spracúvánia. Máte právo vedieť, či nejaké právo bolo už realizované. Predpokladom je tiež to, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb, ako aj kópiu osobných údajov.

Právo na opravu Má právo žiadať opravu nepresných osobných údajov. Niektoré údaje môžete opraviť vo svojom užívateľskom profile.

Právo na výmaz Pokiaľ neexistuje iný dôvod, prečo tieto údaje ďalej spracúvávať, potom Vami požadované údaje vymažeme či zanonymizujeme.

Právo na obmedzenie spracúvania Pokiaľ máte za to, že údaje spracúvame nesprávne. Či už sa jedná o dôvody spracúvania alebo jeho rozsah, dajte nám prosím vedieť.

Právo na oznámenie o oprave, vymazaní alebo obmedzení spracúvania V prípade, že nás kontaktujete so žiadosťou, budeme vás informovať o výsledku. Niekedy sa môže stať, že nebudeme môcť vyhovieť (napr. e-mailová adresa, z ktorej ste nám napísali už nefunguje).

Právo na prenosnosť Vaše údaje, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, na vašu žiadosť poskytneme inému prevádzkovateli.

Právo vzniesť námietku Pokiaľ spracúvame vaše údaje z oprávneného záujmu (napr. zasielanie newsletteru). Je na nás, aby sme preukázali náš oprávnený záujem. V prípade, že bude vaša námietka oprávnená, prestaneme spracúvanie Osobných údajov vykonávať.

Právo odvolať súhlas Zmenili ste názor? Napíšte nám. Spracúvanie týkajúce sa marketingového a obchodného účelu je možné odvolať kedykoľvek.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania Nechcete, aby sa o vás rozhodovalo pomocou počítača? Rešpektujeme vaše právo, preto profilovanie nevykonávame. Poskytujeme online službu, vaše Osobné údaje môžu byť spracované automatizovane.

D. ZÁVER

Tieto zásady ochrany osobných údajov možno meniť a dopĺňať len písomne. Užívatelia budú o tom informovaní prostredníctvom našich webových stránok. Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na adrese info@maluna.sk Ak nie ste spokojní, môžete kedykoľvek podať sťažnosť alebo podnet na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika (viac informácií na https://dataprotection.gov.sk/uoou/). Tieto zásady ochrany Osobných údajov sú účinné od dňa 4.6.2024.